Veibane stengt for kjøring til/fra Amalie Skram vgs og ADO Arena

Veibane stengt for kjøring til/fra Amalie Skram vgs og ADO Arena

Det vil i perioden fra 18 – 21 desember 2020 (fredag – natt til mandag) pågå grave- og asfalteringsarbeider i og langs området ved kryss Lungegårdskaien – ADO. Veibanen vil være stengt for kjøring til/fra Amalie Skram vgs og ADO Arena.

Oppstart arbeider er fredag 18.12.2020 klokken 18.00 og vil pågå kontinuerlig til klokken 04.00 mandag 21.12.2020. Trafikkflyten vil bli regulert ved bruk av trafikkvakter og skilting. Utrykningskjøretøyer har tillatelse til å passere.

Vi ber om at alle som ferdes i området om å kjøre varsomt og følger de anvisninger som gis fra trafikkvaktene. Samme oppfordring har vi til myke trafikanter som ferdes i området. Se illustrasjonsbilde øverst i saken for området det skal jobbes i. Entreprenørens arbeidsområdet er merket som oransje felt og gang og sykkelvei er markert med lilla farge.

Skal du bade på ADO Arena i helgen så oppfordrer vi alle badegjester som normalt kommer med bil om å parkere på Bystasjonen eller om å ta Bybanen hvis mulig. Trafikkvakter vil gi biler med parkeringstillatelse (HC) anledning til å passere vårt arbeidsområdet og parkere ved ADO. Spørsmål kan rettes til d11@fmgruppen.no.

Lukk meny