Sommervindu 2020 Bergen Sentrum

Sommervindu 2020 Bergen Sentrum

Fra 12.juni til 9.august starter det omfattende arbeidet som kalles Sommervindu 2020 for Bybanen Bergen Sentrum. Beboere og næringsliv må i denne perioden påregne støyende arbeider og arbeid gjennom hele døgnet.

Det blir intens jobbing med å legge nytt spor ved den nye holdeplassen Kaigaten og legge sporveksler for linje 2 utenfor Bystasjonen. Dette er arbeid som beskrives som støyende. Arbeidet vil også pågå på kveld, natt og i helger.

Arbeid hver dag hele døgnet i sommer

Vi jobber tett med Bybanen Utbygging for å få unna arbeidet så smidig så mulig og innenfor et knapt tidsvindu mens Bybanen stopper ved Nygård. Det vil være mye som skjer på en gang i sentrum både over og under bakkenivå. Det vil derfor være aktivitet i sentrum hver dag gjennom hele døgnet, men av varierende karakter og støynivå.

Mest støy fra 13-27.juni

De to første ukene fra 13. juni inkludert de to første helgene blir de mest intense. Vi begrenser det mest støyende arbeidet innenfor dette tidsrommet, men beboere og næringsliv må i denne perioden påregne støyende arbeid gjennom hele døgnet.

Allerede fra klokken 04:30 lørdag 13. juni skal vi meisle bort betongplater i Kaigaten og kutte eksisterende spor og pigge i betongfundamentet for å klargjøre for nytt spor og sporveksler.

Videre fremdriftsplan til 9.august

Etter de to første ukene skal arbeidet etter planen går over i en fase med fortsatt grunnarbeid og sveising av nye skinner og sporveksler. Det må påregnes arbeidsstøy også i denne perioden, men i betydelig mindre grad.

  • I Kaigaten vil sveising av skinner i hovedsak pågå i uke 26 og 27
  • Ved Bystasjonen vil sveising av skinner i hovedsak pågå i uke 28, 29 og 31

Holdeplassene Byparken, Nonneseter og Bystasjonen stenges

Bybanen vil fra 13.juni ha endestopp på Nygård holdeplass. Holdeplassene Byparken, Nonneseter og Bystasjonen vil derfor ikke være i bruk. Skal du inn til Bergen Sentrum må du derfor gå fra Nygård eller følge buss. Du kan lese mer om sommerrutene på Skyss sine sider.

Plakat som henger ved Byparken.

English translation regarding new railway routes:
The city railway will from June 13 stop at Nygård. The bus stops Byparken, Nonneseter and Bystationen will therefore not be operating. If you are going to Bergen city center, you have to walk from Nygård or follow a bus. You can use Skyss Travel Planner to find your best route.

Lukk meny