Arbeidsvarsling 24.juni

Arbeidsvarsling 24.juni

Det skal utføres arbeider i kryss Lungegårdskaien/Bystasjonen, med skjæring og rivning av eksisterende sportrase for Bybanen for i neste fase etablere ny sportrase.

Det må påregnes mindre flyt i trafikken forbi anleggsområdet i de neste 3-4 uker. Det vil brukes trafikk dirigenter for å håndtere trafikken.

Åpne tegningene i fullversjon (PDF):
Vedlegg #1: TY321 (fortau)
Vedlegg #2: TY319 (rekkverk)

For å sikre fremkommelighet vil det være nødvendig å demontrere noen skiltstolper og rekkverk langs fortau og sørlig del av innkjøring til nordlig bussterminal. Disse endringene er illustrert i tegningene over.

For spørsmål, ta kontakt med Fyllingen Maskin.

Lukk meny