Oppstart arbeider Bane Nor Nordre Del

Oppstart arbeider Bane Nor Nordre Del

Mandag 09.12.19 starter Fyllingen Maskin med arbeider inne på Bane Nor sitt område i nordre del av området. Arbeidet vil ikke påvirke fremkommelighet eller medføre endring i kjøremønster forbi Bane Nor sitt området. Likevel så ber vi om at alle bilister viser aktsomhet spesielt i området ved inn/utkjørsel fra Bane Nor sitt område. Det er stor trafikk inn/ut fra dette området med store kjøretøyer.

Lukk meny