Oppstart arbeid Bane Nor

Oppstart arbeid Bane Nor

Mandag 09.12.19 starter Fyllingen Maskin med arbeider inne på Bane Nor sitt område i nordre del av området. Arbeidet vil ikke påvirke fremkommelighet eller medføre endring i gang- og sykkelvei forbi Bane Nor sitt området.

Likevel så ber vi om at alle myke trafikanter viser aktsomhet spesielt i området ved Bane Nor sitt område. Det er stor trafikk inn/ut fra dette området med store kjøretøyer.

trafikk gangvei bergen sentrum  informasjon bybaneprosjekt utbygging
Kart som demonstrerer byggearbeid i området og oppstartsdatoer.
Arbeid av Fyllingen Maskin på Bybanen
Lukk meny