Innsevret veibane ved ADO innkjørsel

Innsevret veibane ved ADO innkjørsel

Det vil i perioden fra 23.- 26.Oktober 2020 (fredag – natt til mandag 26.10) pågå grave og asfalteringsarbeider i og langs området ved kryss Lungegårdskaien – Innkjørsel ADO Arena.

Oppstart arbeider er Fredag 23.10 klokken 18.00 og vil pågå kontinuerlig til klokken 04.00 Mandag 26.10. Veibanen vil være innsnevret forbi arbeidsområdene og trafikkflyten vil bli regulert ved bruk av trafikkvakter og skilting.

Vi ber om at alle som ferdes i området om å kjøre varsomt og følger de anvisninger som gis fra trafikkvaktene. Samme oppfordring har vi til myke trafikanter som ferdes i området.

Se illustrasjonsbilde øverst i nyhetssaken for området det skal jobbes i. Entreprenørens arbeidsområdet er merket som rødt skravert felt.


Ved spørsmål til Fyllingen Maskin, brukt vårt kontakt-skjema på forsiden.

Lukk meny