Gravearbeid ved ADO Arena 07-08.januar

Gravearbeid ved ADO Arena 07-08.januar

Det vil i perioden fra 07 – 08.01.21 (torsdag-natt til fredag) pågå grave og asfalteringsarbeider på deler av strekningen kryss Lungegårdskaien – Amalie Skram vgs og ADO Arena.

Oppstart arbeider er torsdag 07.01 klokken 20.00 og vil pågå kontinuerlig til klokken 05.30 fredag 08.01. Veibanen vil være stengt for kjøring til/fra kryss Lungegårdskaien til Amalie Skram vgs og ADO Arena. Utrykningskjøretøyer har tillatelse til å passere. Trafikkflyten vil bli regulert ved bruk av trafikkvakter og skilting.

Vi ber om at alle som ferdes i området om å kjøre varsomt og følger de anvisninger som gis fra trafikkvaktene. Samme oppfordring har vi til myke trafikanter som ferdes i området. Se illustrasjonsbilde under for området det skal jobbes i (entreprenørens arbeidsområdet er merket som oransje felt og gang og sykkelvei er markert med lilla farge).

Skal du bade på ADO Arena torsdagskveld 07.01 så oppfordrer vi alle badegjester som normalt kommer med bil om å parkere på Bystasjonen eller om å ta Bybanen hvis mulig. Trafikkvakter vil gi biler med parkeringstillatelse (HC) anledning til å passere vårt arbeidsområdet og parkere ved ADO.

Lukk meny