Fremdrift på bybanen D11

Fremdrift på bybanen D11

Oversikt over viktige datoer for fremdrift av bybaneprosjektet D11 Sentrum:

Christies Gate12 dagerfr 08.11.19ma 25.11.19
Sikring av arbeidsområdet1 dagons 20.11.19ons 20.11.19
Koordineringsmøte/planleggingsmøte med Bergen Vann0 dagerfr 08.11.19fr 08.11.19
Flytting av hydrant3 dagerma 11.11.19ons 13.11.19
Opparbeidelse av overgangsfelt2 dagerto 14.11.19fr 15.11.19
Signalanlegg til overgangsfelt5 dagerto 14.11.19fr 15.11.19
Merking av overgangsfelt (nattarbeid)0 dagerlø 23.11.19lø 23.11.19
Åpning av overgangsfelt1 dagma 25.11.19ma 25.11.19

Mer relevant informasjon for fremdrift blir oppdatert her forløpende.

Oversikt over det nye bybanesporet:

D11 Sentrum gjelder hovedsaklig linjen Kaigaten – Lungegårdskaien

Bilder og illustrasjoner fra nye Bybanen Sentrum

Lukk meny