Arbeider kryss Lungegårdskaien/ADO

Arbeider kryss Lungegårdskaien/ADO

Det vil i perioden fra 25 – 27.09.20 (Fredag-Søndag) pågå gravearbeider i og ved området rundt kryss Lungegårdskaien – Innkjørsel ADO Arena.

Se illustrasjonsbilde øverst for området det skal jobbes i. Entreprenørens arbeidsområdet er merket som rød skravert felt. Svarte piler viser åpent kjørefelt som reguleres av trafikkvaktene.

Oppstart arbeidene er Fredag 25.09 klokken 18.00 og vil pågå kontinuerlig til klokken 24.00 Søndag 27.09. Det vil kun være 1 kjørefelt åpent forbi arbeidsområdet og trafikkflyten vil bli regulert ved bruk av trafikkvakter. Vi ber om at alle som ferdes i området kjører varsomt og følger de anvisninger som gis fra trafikkvaktene.

For å motta informasjon om arbeidene i Bergen sentrum eller SMS varsling når noe endres, kan du melde deg på FM Gruppens gratis varslingstjeneste her.

Lukk meny