Fyllingen maskin

bybaneN D11

SENTRUM

En informasjonsside for trafikanter og offentlige etater om
bybaneutbyggingen fra Bergen Sentrum til ADO Arena.

Vi bidrar til fremtidens kollektiv-Norge

Denne informasjonssiden skal gi deg som trafikant – enten du går, sykler eller kjører i Bergen Sentrum – god informasjon om hvordan du kommer deg raskt og trygt frem under utbyggingen av bybanen i Bergen Sentrum. Her kan du også melde deg på e-post og sms varsling for umiddelbar beskjed i farten, dersom trafikkbildet endrer seg som følger av utbyggingen.

Arbeidet med en helt ny bybanelinje fra sentrum til Fyllingsdalen er endelig i gang og linjen starter med ny holdeplass i Kaigaten, følger eksisterende linje via Nonneseter til Bygarasjen, der den svinger seg ned Lungegårdskaien og utover langs Store Lungegårdsvann. Fyllingen Maskin har ansvaret for strekket sentrum til ADO Arena, hvilket inkluderer utarbeiding av den nye endeholdeplass/bybanestoppet Kaigaten.

Fyllingen Maskin har lang erfaring med utbygging og er i dag en av de største og mest erfarne innen våre fagområder, i Bergensregionen. Bybanen knytter bydelene sammen og vi gleder oss over å bidra til fremtidens Bergen. Bybanen skal gi menneskene som reiser kollektivt i Bergen en lettere hverdag – vår jobb er å ivareta denne enkle hverdagen gjennom hele byggeperioden.

bybanens nyhetsbilde

Hva skjer med utbyggingen i Bergen Sentrum? 
Informasjon om trafikk, fremkommelighet og fremdrift på bybaneprosjektet.

Nærområdet og menneskene

Vi kjenner innbyggerne – vi har et ansvar.

Holdeplassene i sentrum blir byens travleste. I umiddelbar nærhet
vil mer enn 300.000 mennesker arbeide, studere, bo eller besøke.
Denne siden informerer berørte om håndtering av eksisterende
trafikk slik at vi opprettholder god flyt gjennom hele byggeperioden.
Her informerer vi om pågående og planlagt anleggsdrift, og hvordan dette vil påvirke beboere og trafikkanter med tanke på trafikkavvikling/atkomst til  eiendommer, støyende arbeid,  kvelds- og helgearbeid mm.

Spørretimen

Annenhver uke går vi live og svarer på spørsmål fra publikum. Trykk på «neste spørretime» i høyre hjerne for neste livechat tidspunkt.

bybanens merkevare

Lett, enkel, tilgjengelig
og forutsigbar

Få varsel - rett på mobilen

Få varsel om trafikk, omkjøring og annet som gjelder deg som bor og ferdes i sentrum. 
Meld deg på SMS eller e-post varsling og få siste oppdatering rett på mobilen.

Vi behandler dine opplysninger i henhold til vår personvernserklæring.

BYBANEN D11 ÅPNING

2022/2023

Bybanens linje via sentrum er planlagt ferdigstilt i løpet av 2022/23. Følg med for offesiell åpningsdato.

FM GRUPPEN

På prosjektet vil Fyllingen Maskin AS innhente kompetanse og utstyr fra våre søster- og datterselskaper i FM Gruppen.

Info om byggetrinnet

4 byggetrinn starter ved Gulating hvor det også skal etableres ny holdeplass, ruten videre følger eksisterende Bybane trase frem til Statens Hus. Trase videre for dette byggetrinnet går fra Statens Hus og videre i retning mot ADO Arena, der denne entreprise har snitt grensesnitt/avslutning mot entreprise D12. Fra Statens Hus og forbi Bergen Storsenter/Bane Nor skal ny trase legges delvis inn på Bane Nor sitt området. Det skal også etableres holdeplass langs Lundegårdskaien.

Kravspesifikasjon

Samlet areal ca. 34.000 m².
Varighet kontrakt: 29.10.2019 – 30.06.2021.

Vårt oppdrag

Type kontrakt: Bygge- og anleggsarbeid
Ansvar enterprise.
Opsjon: Gress i spor

kontakt OSS

Kokstadflaten 29, 5257 Kokstad

Interessent- og fremdriftskoordinator: Gisle Andersen

Vi behandler dine opplysninger i henhold til vår personvernserklæring.
Lukk meny