Fyllingen maskin

bybaneN D11

SENTRUM

En informasjonsside for berørte naboer og offentlige etater om bybaneprosjektet D11
for Bybanen Utbygging. Omfatter strekningen Bergen sentrum – ADO Arena.

Vi bidrar til fremtidens kollektiv-Norge

Fyllingen Maskin har lang erfaring som maskinentreprenør som løper tilbake til 1950-tallet og er i dag en av de største og mest erfarne innen våre fagområder, i Bergensregionen. Fyllingen Maskin AS inngår som en del av FM Gruppen med over 60 egne ansatte. Våre hovedsatsingsområder er rehabilitering av vann og avløp, veibygging og grunnarbeid for mindre og store bygg/tomteland.

bybanens nyhetsbilde

TRAFIKK, FRAMKOMMELIGHET & FREMDRIFT

Nærområdet og menneskene

Vi kjenner innbyggerne – vi har et ansvar.

Holdeplassene i sentrum blir byens travleste. I umiddelbar nærhet
vil mer enn 300.000 mennesker arbeide, studere, bo eller besøke.
Denne siden informerer berørte om håndtering av eksisterende
trafikk slik at vi opprettholder god flyt gjennom hele byggeperioden.
Her informerer vi om pågående og planlagt anleggsdrift, og hvordan dette vil påvirke beboere og trafikkanter med tanke på trafikkavvikling/atkomst til  eiendommer, støyende arbeid,
kvelds- og helgearbeid mm.

Spørretimen

Annenhver uke går vi live og svarer på spørsmål fra publikum. Trykk på «neste spørretime» i høyre hjerne for neste livechat tidspunkt.

Leder bergen

FREMOVER

Få varsel - rett på mobilen

Få varsel om trafikk, omkjøring og annet som gjelder deg som bor og ferdes i sentrum. 
Meld deg på SMS eller e-post varsling og få siste oppdatering rett på mobilen.

Vi behandler dine opplysninger i henhold til vår personvernserklæring.

BYBANEN D11 ÅPNING

Juni 2021

Bybanens linje via sentrum er planlagt ferdigstilt 30.06.2021. Følg med for offesiell åpningsdato.

FM GRUPPEN

På prosjektet vil Fyllingen Maskin AS innhente kompetanse og utstyr fra våre søster- og datterselskaper i FM Gruppen.

Info om byggetrinnet

4 byggetrinn starter ved Gulating hvor det også skal etableres ny holdeplass, ruten videre følger eksisterende Bybane trase frem til Statens Hus. Trase videre for dette byggetrinnet går fra Statens Hus og videre i retning mot ADO Arena, der denne entreprise har snitt grensesnitt/avslutning mot entreprise D12. Fra Statens Hus og forbi Bergen Storsenter/Bane Nor skal ny trase legges delvis inn på Bane Nor sitt området. Det skal også etableres holdeplass langs Lundegårdskaien

Kravspesifikasjon

Samlet areal ca. 34.000 m².
Varighet kontrakt: 29.10.2019 – 30.06.2021.

Vårt oppdrag

Type kontrakt: Bygge- og anleggsarbeid
Ansvar enterprise.
Opsjon: Asfalt i spor

kontakt OSS

Kokstadflaten 29, 5257 Kokstad

Interessent- og fremdriftskoordinator: Gisle Andersen

Vi behandler dine opplysninger i henhold til vår personvernserklæring.
Lukk meny